March 18, 2024

Day

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพศภาวะ การพัฒนา และการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพศภาวะ การพัฒนา และการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น (Gender, Development and Forced Displacement) วันที่ 26-29 เมษายน 2567 จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD), ศูนย์สตรีศึกษา (WSC) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2567 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รายงานและบทวิเคราะห์ประเด็นการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น (Forced […]

  • SECTION
  • News & Announctment