forced displacement

Tag

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพศภาวะ การพัฒนา และการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพศภาวะ การพัฒนา และการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น (Gender, Development and Forced Displacement) วันที่ 26-29 เมษายน 2567 จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD), ศูนย์สตรีศึกษา (WSC) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2567 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รายงานและบทวิเคราะห์ประเด็นการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น (Forced […]

  • SECTION
  • News & Announctment

Gender, Intersectionality, and Forced Displacement Workshop

The 3-day workshop “Gender, Intersectionality, and Forced Displacement” from 24th to 26th November 2023 at Chiang Mai University’s Faculty of Social Science, brought together 17 participants from Thailand and Laos […]

  • SECTION
  • News & Announctment

รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพศภาวะ อำนาจทับซ้อน และการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น (Gender, Intersectionality and Forced Displacement) 

สมัครได้ที่นี่จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566 วันที่จัด 24-26 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Scroll down for English) ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รายงานและบทวิเคราะห์ประเด็นการบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น (Forced Displacement) มักจะมุ่งเน้นไปที่สาเหตุจากความขัดแย้ง ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการพัฒนาต่างๆ  และยังไม่ได้มีการกล่าวถึงประสบการณ์ผู้ถูกบังคับย้ายถิ่นในฐานะปัจเจก ผ่านอัตลักษณ์และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจมากนัก  แม้ว่าจะมีผู้สนใจอธิบายปรากฏการณ์การบังคับย้ายถิ่น/พลัดถิ่น ผ่านกรอบการวิเคราะห์ด้านเพศภาวะ (Gender) มากขึ้น แต่ดูเหมือนว่าการวิเคราะห์ผ่านความสัมพันธ์ทางอำนาจ […]

  • SECTION
  • News & Announctment

MA Scholarships – Forced Displacement in Southeast Asia

The Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai Univesity, is inviting applications for two scholarships to study a Masters of Arts in […]

  • SECTION
  • News & Announctment